Trainingsprogramma’s

Het doel van training

Training vindt plaats in groepsverband. Een trainingsgroep is een soort oefenplaats, om met vaardigheden die je nodig hebt in je werk (of bij het zoeken naar werk) te experimenteren. Door te experimenteren leer je over jezelf, niet in de laatste plaats ook door wat andere deelnemers aan feedback geven. Zo leer je over je omgang met anderen, hoe jij tegenover anderen staat en anderen tegenover jou. In de wereld van werk is een dergelijk zelfinzicht cruciaal.

Aanpak

Wanneer je op zoek bent naar een training voor jezelf, voor een groep individuen of voor een team, neem dan contact op voor een op maat gemaakte training. Op basis van een vrijblijvend oriënterend gesprek, waarin we vragen onderzoeken en mogelijke trainingsvormen bespreken, leg ik een schriftelijk voorstel voor waarin thema’s, aanpak, duur en kosten worden gespecificeerd. Enkele thema’s die bij uitstek geschikt zijn voor groepstrainingen: Teamontwikkeling, samenwerking, effectieve communicatie, feedback geven en ontvangen, visieontwikkeling. Of voor werkzoekenden: sollicitatievaardigheden, netwerken, gebruik van social media (voor deze laatste trainingen wordt gebruik gemaakt van specialist coaches).

Voor opdrachtgevers

Bij de beschrijvingen elders op deze site wordt steeds de klant aangesproken, d.w.z. degene die coaching, reïntegratie, loopbaanadvisering, outplacement of training ondergaat. Reden hiervoor is, dat succes van een traject allereerst afhankelijk is van de persoonlijke motivatie van de betrokkene. Dat betekent echter niet dat de opdrachtgever geen cruciale rol speelt: U, de opdrachtgever, bepaalt mede de aard en de leervraag van het traject. U bent daarnaast ook een belangrijke bepalende factor in de context waarin de klant werkt. Ontwikkeling en verandering vinden plaats door allereerst de ontwikkeling van de klant, maar zeker ook door de betrokkenheid van collega’s en leidinggevenden daarbij.

Werkwijze

Om een goede afstemming tussen de wensen van de opdrachtgever en die van de coachingsklant te waarborgen, is het mogelijk bij coaching, loopbaanadvisering, outplacement of training het traject te beginnen en eindigen met een driegesprek, bijgewoond door coachings- of trainingsklant, coach en opdrachtgever. Hierin bespreken we de afstemming van werkwijze en doelstellingen en wordt zo ieders belang behartigd.

Neem contact op om te bespreken hoe u als opdrachtgever betrokken kunt worden in de verschillende ontwikkeltrajecten.

Share Button