Nieuwe Ontwikkelingen in Werk – NOW

In klein groepsverband werken aan je loopbaan

Nieuwe Ontwikkelingen in Werk – NOW brengt je in contact met werkelijke ambities, inspiraties, interesses en kwaliteiten en hoe je deze inzet in een sterk veranderende arbeidsmarkt. Door je ambities scherp voor ogen te krijgen, ontwikkel je een fundament voor verdere beslissingen t.a.v. verdieping in het huidige werk, of veranderingen in werk. Persoonlijke doelen worden opnieuw geformuleerd waarna een actieplan wordt opgezet, variërend van praktisch te nemen stappen tot verdere inhoudelijke en persoonlijk ontwikkelingsgerichte stappen.

Resultaten voor de werkgever

  • Deelnemers leren hun kwaliteiten en ontwikkelpunten kennen en daarmee omgaan. Dit draagt bij aan zelfbewustzijn en effectiviteit in het werk.
  • Door te werken aan doelen voor de toekomst krijgen deelnemers helder in welke mate zij zich thuis voelen in de organisatie. Dit kan twee uitkomsten hebben: ofwel zij komen tot de conclusie dat het werk past, en ontwikkelen zij zo een positieve attitude ten opzichte van hun werk en hun toekomstige mogelijkheden binnen de organisatie. Daarmee winnen zij aan energie en betrokkenheid; Ofwel zij komen tot de conclusie dat zij elders beter passen. In het laatste geval zullen zij de wens én de inzichten hebben ontwikkeld om verdere mogelijkheden te verkennen.  

Samengevat leidt deelname aan het NOW programma organisatiebreed tot betrokken en zelfbewuste medewerkers, die zicht hebben op hun betekenis en bijdrage binnen de organisatie en hun duurzame inzetbaarheid in het algemeen.  

Doelstellingen voor de deelnemers

Via zicht op het eigen persoonlijk verleden, de thema’s en patronen daarin, zicht krijgen op hoe je geneigd bent je eigen leven en werk vorm te geven.

  • Door inzicht hierin ontwikkelpunten en wensen voor de toekomst leren kennen.
  • Kwaliteiten leren kennen die van nut zijn bij het vormgeven van de toekomst, en leren omgaan met beperkingen en valkuilen die de inrichting van de toekomst kunnen belemmeren.
  • Contact maken met waarden en werkelijke inspiratiebronnen die de basis vormen en de energie bieden om actie te ondernemen op een overtuigde en krachtige manier.
  • Actieplannen ontwerpen die realistisch en haalbaar zijn, en hierover afspraken maken met andere deelnemers zodat de groep ook in de implementatiefase een steun is voor iedere deelnemer.

Programmaopbouw en duur

NOW bestaat uit 5 bijeenkomsten van een dagdeel (drie uur) en worden iedere twee weken georganiseerd. Doorlooptijd is dus ongeveer 2½ maand. Daarnaast heb je 2 individuele coachingsgesprekken van 1½ uur.

Programma inhoud

Module 1: Terugkijken naar je persoonlijke verleden

In kaart brengen hoe je je leven hebt ingericht, welke patronen of levensthema’s daarin te ontdekken zijn. Een doel formuleren ten aanzien van wat je anders zou willen.

Module 2: Inspiratiebronnen

Wat geeft je energie en waar verlies je energie door. Koppelen aan je levensthema’s. Welke activiteiten of doelen inspireren je?

Module 3: Waarden

Welke principes vind je belangrijk in je leven? Waar moet werk ten minste aan voldoen? Welke contouren kun je van daaruit zien ten aanzien van je toekomstige werksituatie? Wat zijn mogelijke (belemmerende) overtuigingen daarbij.

Module 4: Kwaliteiten

Wat voor type mens ben je? Wat zijn je kwaliteiten en talenten en bij welke loopbaanrichting passen die? Waar liggen je valkuilen of verbeterpunten en hoe kun je daaraan werken?

Module 5: Concretisering en actieplan

Hoe kun je je persoonlijk verleden, inspiratiebronnen, waarden en kwaliteiten concretiseren in een specifieke loopbaanrichting? Verantwoordelijkheid nemen en het maken van een actieplan voor de directe toekomst.

Begeleiding

Nieuwe Ontwikkelingen in Werk – NOW is een programma ontwikkeld en begeleid door Ghislaine Keyzer.

Share Button