Ziekte, verlies & reïntegratie

thuiskomenWeer beginnen met werk na ziekte

Reïntegratie gaat over weer terugkeren in het arbeidsproces na afwezigheid. Die afwezigheid kan door vele oorzaken ontstaan zijn. In ieder geval is het voor wie wil reïntegreren vaak een uitdaging om weer op een goede manier aan de slag te komen. Soms is het vanwege gezondheidsredenen  niet meer mogelijk een zelfde functie te vervullen als voorheen. Er moeten dan nieuwe keuzes gemaakt worden. In een reïntegratietraject doen we wat nodig is om je weer op een goede manier aan het werk te krijgen.

Aanpak

Reïntegratie is vaak niet makkelijk voor wie eraan begint. Vaak zijn er echt fundamentele aspecten veranderd en moet er ook aandacht gaan naar verwerking, en het bouwen aan een nieuwe duurzame energiebalans.

We werken in eerste instantie aan zelfvertrouwen, focus, en aan enthousiasme. Niet in de laatste plaats werken we aan de praktische zaken: in contact komen met de juiste mensen, je voorbereiden op een gesprek, c.v.’s opstellen die aanspreken. En  natuurlijk je sociale media op orde brengen zodat je vindbaar bent en zelf ook gemakkelijk verbindingen kunt leggen. Belangrijk is het om te netwerken en verbindingen te leggen met de voor jou relevante mensen en organisaties.

Resultaat

> Herwinnen van zelfvertrouwen, ondanks mogelijke handicaps
> Weten wat je kunt en wilt
> Versterking van je focus en betrokkenheid op waar het voor jou om gaat
> Juiste vaardigheden die nodig zijn om aan werk te komen
> Goed en realistisch zicht op de mogelijkheden
> Concrete blik op de arbeidsmarkt, in bezit van bruikbare contacten, en verbinding met de arbeidsmarkt.

Omschrijving van een reïntegratietraject

Een reïntegratietraject wordt meestal bekostigd door een opdrachtgever, meestal je eigen werkgever.

We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin de situatie en wat er nodig is besproken wordt. Op basis daarvan maak ik een projectplan. Dit plan bestaat uit een aantal modules van bijeenkomsten. De hoeveelheid bijeenkomsten hangt af van de vraag. Ieder gesprek heeft een specifiek thema, dat in het projectplan wordt omschreven. Indien nodig vindt er overleg plaats met andere hulpverleners of specialist coaches.

Kwaliteiten, ervaring, maar ook belemmeringen worden besproken, van daaruit koersbepaling, mogelijkheden in kaart brengen, netwerken, jobhunting, sollicitatiebegeleiding of business coaching. Kortom: er wordt actief gezocht naar werk dat bij je past en waar je voorlopig goed mee door kan.

Share Button