Outplacement

Loslaten wat was – op weg naar nieuwe inspiratie

Soms is het nodig een andere passende werkomgeving te vinden. Het gaat dan echt om een vertreksituatie. Wanneer je een baan achter moet laten wil je er zeker van zijn dat er ook iets goeds weer in de plaats komt. Een baan waarin je weer vooruit kunt en waarin je je weer verder kunt ontwikkelen. Perspectief ontwikkelen en het bouwen aan een nieuwe werktoekomst is een belangrijk doel in het proces van outplacement.

Aanpak

Voordat we gaan bouwen aan een nieuw toekomstperspectief, besteden we eerst aandacht aan je recente werkverleden. Wat is de reden van vertrek. Het is belangrijk om te bepalen welke bouwstenen je gaat inzetten en welke je achterlaat. Dan volgt de fase waarin je concreet je eigen koers gaat bepalen. Soms is het nodig een aanvullende cursus te volgen om je koers te realiseren. Ten slotte is er de fase van netwerken, arbeidsmarktoriëntatie, jobhunting en baanverwerving. Deze laatste fase is heel concreet: CV, brief, netwerk van contacten opbouwen, goed gebruik van sociale media zoals LinkedIn, gesprekken oefenen en aangaan bij de voor jou interessante organisaties. Ons bureau zet hierbij eigen netwerk in en wanneer nodig specialisten.

  • Een duidelijk toekomstperspectief, gebaseerd op wat je wilt en kunt
  • Energie, zelfvertrouwen en enthousiasme voor werk in de toekomst, en daardoor
  • Een betere uitstraling op de arbeidsmarkt
  • Concrete stappen om je doelen te behalen
  • Overzicht van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt (netwerken)
  • het ontwikkelen van een sterke propositie zodat je thematisch kunt gaan netwerken
  • Baanverwerving gebaseerd op je nieuw ontwikkeld toekomstperspectief.

Omschrijving van een outplacementtraject

Het traject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de betrokkene, vaak gevolgd door een gesprek bijgewoond door de werkgever. Hierna wordt een outplacementplan (inclusief offerte) opgesteld. Dit plan wordt voorgelegd aan de betrokkene en aan de werkgever. Na akkoord begint het traject, met bovenstaande fasen als leidraad. Duur van een outplacementtraject hangt af van de specifieke situatie.

 

Share Button