Gezondheid & Werk – Voor werkgevers

Ziekte geeft onnodige kosten

Gezondheidsklachten vertegenwoordigen een grote kostenpost voor organisaties. Hoewel ziekte niet altijd voorkomen kan worden, kan de bedrijfscultuur en de manier waarop de werkprocessen zijn ingericht bijdragen aan zowel ziekte als aan gezondheid. De organisatie heeft op deze wijze invloed op het ziekteverzuim.

Naar een gezonde organisatie

U als werkgever kunt ervoor kiezen een organisatieontwikkeling in te gaan waarin gezondheid van medewerkers een serieuze factor is in het dagelijkse werk. Wij ondersteunen u daarin graag.

Aanpak

In een (serie van) oriënterende gesprekken lichten wij de organisatie door. We bespreken waar knelpunten kunnen liggen die de gezondheid van medewerkers negatief beïnvloeden. Vervolgens maken wij een plan, waarin via verschillende vormen (organisatieadvies, individuele coaching, teamcoaching, training, loopbaanbegeleiding) gewerkt wordt aan een inspirerende werkomgeving. Dit plan (offerte) biedt inzicht in aanpak, omvang, duur, en kosten van een traject. Tijdens de uitvoering van een dergelijk traject vindt voortdurend overleg, tussentijdse evaluatie en afstemming plaats met u als opdrachtgever. Aan het einde van een traject wordt uitgebreid geëvalueerd.

Resultaten

> een lager ziekteverzuim
> een organisatie met zelfbewuste medewerkers, die weten wat zij willen, die een bewuste keuze maken zich te scharen achter de doelen van de organisatie
> beter functionerende teams, meer onderlinge afstemming en open communicatie
> een breed gedragen collectieve visie op de toekomst

Share Button