Gezondheid & Werk – Voor werknemers

yellow heartEen gezonde manier van werken

Iedereen werkt graag op een manier die gezondheid bevordert, die inspireert, en die je als werknemer ‘zin’ in je loopbaan geeft. Maar veel mensen werken op een manier die leidt tot stress en overbelasting. Hierdoor vermindert het plezier in werk. En wanneer stressvolle condities lange tijd aanhouden  kunnen deze leiden tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat vraagt om een tijdige verandering!

Individuele medewerkers kunnen door training en coaching bewust worden gemaakt van aspecten die hun gezondheid bedreigen. Zij kunnen:

  • leren omgaan met overbelasting, stress, conflicten of een slechte samenwerking met collega’s;
  • ondersteund worden in de inrichting van hun werkzaamheden, zodat zij daardoor niet overspoeld raken;
  • goede “zelfzorg” ontwikkelen waarmee zij hun gezondheid ondersteunen en versterken;
  • zich bewust worden van wat zij willen bereiken in hun werk, zodat toekomstperspectieven energie en focus geven in het dagelijkse werk.

Aanpak

Aan de hand van een vrijblijvend oriënterend gesprek stellen we vast waar knelpunten liggen. We stellen een plan op met daarin de te bespreken onderwerpen, aanpak, duur en kosten. Aan de hand van een serie individuele sessies gaan we aan de slag met punten die direct van belang zijn bij welzijn en effectiviteit. We werken aan een manier van werken die energie geeft in plaats van energie kost. Waar mogelijk wordt de werkomgeving betrokken in het proces.

Resultaten

  • verlaagd risico op (langdurig) ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid
  • meer werkplezier
  • een duidelijke visie op de inrichting en de focus van het werk: een inspirerend perspectief op werk en op de toekomst
  • effectiviteit in werk
  • duurzaamheid
Share Button