Gezondheid & Werk

Voor werknemers:
Kies een gezonde manier van werken

Iedereen werkt graag op een manier die gezondheid bevordert, die inspireert, en die je als werknemer ‘zin’ in je loopbaan geeft. Maar veel mensen werken op een manier die leidt tot stress en overbelasting, die daardoor het plezier in het werk vermindert, en die – wanneer stressvolle condities lange tijd aanhouden – kunnen leiden tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat vraagt om een tijdige verandering!
Lees verder hoe Gezondheid & Werk je als werknemer kan helpen

Voor werkgevers:
Bevorder gezondheid in uw organisatie

Gezondheidsklachten onder werknemers vertegenwoordigen een grote kostenpost voor organisaties. Hoewel ziekte niet altijd voorkomen kan worden, kan de manier waarop de cultuur werkt en de werkprocessen zijn ingericht bijdragen aan zowel ziekte als aan gezondheid. De organisatie heeft zo invloed op het ziekteverzuim.
Lees verder hoe Gezondheid & Werk u als werkgever kan helpen

Share Button